OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 

Najlepsi absolwenci Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej, którzy w osiągnięciach edukacyjnych, sportowych bądź też artystycznych zajęli zaszczytne miejsca na szczeblu rejonowym, powiatowym, a także na  wojewódzkim:

Rok szkolny 2010/2011

  • Nowak Monika – finalistka konkursu tematycznego „Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności”
  • Palki Arkadiusz – dyplom i nagroda szczebla powiatowego XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Powódź, pożar dniem czy nocą – strażak przychodzi Ci z pomocą.
  • Palki Arkadiusz – I miejsce w przeglądzie teatralnym „Przebudzenie” kategoria plastyczna.
  • Piwko Bartosz – laureat konkursu tematycznego „Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności”
  • Surówka Ewelina – wyróżnienie w X Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”
  • Tyrańska Mariola – finalistka Małopolskiego Konkursu Interdyscyplinarnego W.W. – Wiem Więcej

Liczba odwiedzin: 406819