Moja przyszłość

 ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ……

Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej sięga swoimi skutkami
w daleką przyszłość. Wybór odpowiedniego kierunku kształcenia  będzie wyznacznikiem sukcesów zawodowych w dorosłym życiu, da Ci możliwość samorealizacji i zadowolenia.

Jaką szkołę wybrać?

 Aby przygotować się do podjęcia decyzji powinieneś:

¨  Poznać siebie czyli rozpoznać swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, mocne i słabe strony

¨  Określić  swoje predyspozycje do wykonywania wybranego zawodu – ocenić  stan zdrowia (szczególnie jeżeli wybierasz szkoły zawodowe i technika)

¨  Poznać możliwości zdobycia w przyszłości wymarzonego zawodu, czyli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, poznać profile klas, bazę dydaktyczną, wymagania dotyczące stanu zdrowia

¨  Dokonać analizy wyników nauczania i porównać je z wymaganiami branych pod uwagę szkół

¨  Zbierać informacje o poszukiwanych zawodach i tzw. zawodach przyszłości

¨  Nakreślić plan działania, który zapewni realizację wytyczonych celów

NA OBECNYM ETAPIE EDUKACJI MOŻESZ WYBRAĆ:

¤  liceum ogólnokształcące

¤  technikum

¤  zasadniczą szkołą zawodową

¤  Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata, w czasie których uczysz się przedmiotów ogólnokształcących, a drogę edukacji zawodowej rozpoczynasz po maturze.

Co po liceum ogólnokształcącym?
Matura, jako przepustka na studia,  jest  pierwszą fazą  kształcenia w kierunku zdobycia zawodu. Zanim podejmiesz decyzję o dłuższej drodze kształcenia powinieneś odpowiedzieć m.in. na takie pytania:
-Czy  jesteś przekonany co do słuszności decyzji o podjęciu studiów?
-Czy wyższe wykształcenie będzie Ci potrzebne do podjęcia wymarzonej  pracy?
-Czy masz odpowiednią motywację i wytrwałość, by zrealizować swoje plany związane z długą drogą kształcenia w celu zdobycia wymarzonego zawodu?

Jeżeli tak, to masz do wyboru bardzo wiele możliwości:

Studia pierwszego stopnia – wykształcenie  wyższe zawodowe – trwają 3 - 4 lata, po obronieniu pracy uzyskasz tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera

Uzupełniające studia magisterskie – trwają od półtora do dwóch lat,  po obronieniu pracy uzyskasz tytuł zawodowy magistra (kierunek tych studiów może być inny od kierunku studiów pierwszego stopnia)

Jednolite studia magisterskie – trwają 5 – 6 lat, po obronieniu pracy otrzymasz tytuł zawodowy magistra uprawniający do wykonywania konkretnych zawodów (np. farmacja, prawo, psychologia, weterynaria, konserwacja i restauracja dzieł sztuki)

Studia podyplomowe

Studia doktoranckie 

¤  Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich egzaminów wymaganych w danym zawodzie. W technikum uczysz się również przedmiotów ogólnokształcących, możesz więc przystąpić do matury

¤  Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata, w trakcie których odbywasz praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy lub w Centrum Kształcenia Praktycznego. Kończy się uzyskaniem tytułu czeladnika po zdaniu wszystkich egzaminów wymaganych w danym zawodzie.
Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę od drugiej klasy w liceum dla dorosłych.
Dlaczego szkoła zawodowa?
Szybkie usamodzielnienie, ciągłość edukacji, bezpłatna nauka, atrakcyjne zawody, praktyki - doświadczenie zawodowe, propozycje pracy, dodatkowe certyfikaty, dodatkowe kwalifikacje.

 

 

PAMIĘTAJ – WYBÓR DALSZEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
I ZAWODU MUSI BYĆ WYBOREM ŚWIADOMYM
I ZGODNYM Z TWOIMI ZAINTERESOWANIAMI.

POWODZENIA!

 
 

Liczba odwiedzin: 495394