Rok szkolny 2015/2016

Priorytety:

  • Tworzymy klimat społeczny sprzyjający zdrowiu
  • Przeciążenie pracą szkolną i stres w szkole

Dzień Krawata

17.12.2015Uczniowie szkoły mogli uniknąć ustnej odpowiedzi, jeśli przyszli 5 listopada do szkoły w krawacie. Ten specjalny dzień zorganizował samorząd uczniowski. Trzeba przyznać, że dzieci i młodzież wykazały się dużą pomysłowością w przyozdobieniu tej  niezbyt lubianej przez mężczyzn garderoby. Oczywiście do zabawy włączyli się też nauczyciele. Każdemu udzieliła się ta wspaniała atmosfera, która jeszcze bardziej umiliła nam ten dzień. Komisja złożona z nauczycieli, pracowników obsługi i przewodniczących samorządów przyznała punkty dla poszczególnych klas, biorąc pod uwagę zaangażowanie klasy oraz pomysłowość w wykonaniu lub ozdobieniu krawata. Zwyciężyła klasa IIA, IV i V oraz III gimnazjum – każda w swojej kategorii wiekowej.

Liczba odwiedzin: 406820