Kalendarz roku szkolnego

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

  1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

01 września 2016 r.

 

  2.

Pierwsze półrocze.

od 01 września 2016 r.
do 27 stycznia 2017 r.

   3.

Zimowa przerwa świąteczna.

od 23 grudnia 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r.

   4.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – śródroczne.

23 stycznia 2017 r.

 

   5.

Zebranie z rodzicami.

25 stycznia 2017 r.

 

   6.

Drugie półrocze.

od 13 lutego 2017 r.
do 23 czerwca 2017 r.

   7.

Ferie zimowe.

od 30 stycznia 2017 r.
do 12 lutego 2017 r.

   8.

Wiosenna przerwa świąteczna.

od 13 kwietnia 2017 r.
do 18 kwietnia 2017 r.

   9.

Egzamin Gimnazjalny – cz. humanistyczna.

Egzamin Gimnazjalny – cz. mat. – przyrodnicza.

Egzamin Gimnazjalny – język obcy nowożytny.

19 kwietnia 2017 r.

20 kwietnia 2017 r.

21 kwietnia 2017 r.

     

 

   10.      

Dodatkowe dni wolne:

Szkoła Podstawowa

 

31 października 2016 r.

19-20-21 kwietnia 2017 r.

02 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

Publiczne Gimnazjum

31 października 2016 r.

19-20-21 kwietnia 2017 r.

02 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

21-22 czerwca 2017 r.

 11.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacyjne.

19 czerwca 2017 r.

 

 12.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23 czerwca 2017 r.

 

 13.

Ferie letnie.

od 24 czerwca 2017 r.

do 31 sierpnia 2017 r.

Liczba odwiedzin: 203073