Kalendarz roku szkolnego

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

04 września 2017 r.

 

  2.

Pierwsze półrocze.

od 04 września 2017 r.
do 02 lutego 2018 r.

   3.

Zimowa przerwa świąteczna.

od 23 grudnia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.

   4.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – śródroczne.

30 stycznia 2018 r.

 

   5.

Zebranie z rodzicami.

01 lutego 2018 r.

 

   6.

Drugie półrocze.

od 05 lutego 2018 r.
do 22 czerwca 2018 r.

   7.

Ferie zimowe.

od 12 lutego 2018 r.
do 25 lutego 2018 r.

   8. Rekolekcje Wielkopostne

od 19 marca 2018 r.

do 21 marca 2018 r.

   9.

Wiosenna przerwa świąteczna.

od 29 marca 2018 r.
do 03 kwietnia 2018 r.

   10.

Egzamin Gimnazjalny – cz. humanistyczna.

Egzamin Gimnazjalny – cz. mat. – przyrodnicza.

Egzamin Gimnazjalny – język obcy nowożytny.

18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

    11. Święto Patrona Szkoły 18 maja 2018 r.

     

      12.      

Dodatkowe dni wolne:

Szkoła Podstawowa

oraz klasy dotychczasowego gimnazjum

30 kwietnia 2018 r.

02 maja 2018 r.

03 maja 2018r.

01 czerwca 2018 r.

 13.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacyjne.

14 czerwca 2018 r.

 

 14.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

22 czerwca 2018 r.

 

 15.

Ferie letnie.

od 23 czerwca 2018 r.

do 31 sierpnia 2018 r.

Liczba odwiedzin: 318976