Kalendarz roku szkolnego

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

03 września 2018 r.

 

  2.

Pierwsze półrocze.

od 03 września 2018 r.
do 31 stycznia 2019 r.

   3.

Zimowa przerwa świąteczna.

od 23 grudnia 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r.

   4.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – śródroczne.

28 stycznia 2019 r.

 

   5.

Zebranie z rodzicami.

31 stycznia 2019 r.

 

   6.

Drugie półrocze.

od 04 lutego 2019 r.
do 21 czerwca 2019 r.

   7.

Ferie zimowe.

od 14 stycznia 2019 r.
do 27 stycznia 2019 r.

   8. Rekolekcje Wielkopostne

Po uzgodnieniu

   9.

Wiosenna przerwa świąteczna.

od 18 kwietnia 2019 r.
do 23 kwietnia 2019 r.

   10.

Egzamin Gimnazjalny – cz. humanistyczna.

Egzamin Gimnazjalny – cz. mat. – przyrodnicza.

Egzamin Gimnazjalny – język obcy nowożytny.

Egzamin ósmoklasisty:

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

12  kwietnia 2019 r.

 

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

    11. Święto Patrona Szkoły 17 maja 2019 r.

     

      12.      

Dodatkowe dni wolne:

Szkoła Podstawowa

oraz klasy dotychczasowego gimnazjum

30 kwietnia 2019 r.

02 maja 2019 r.

 

 13.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacyjne.

13 czerwca 2019 r.

 

 14.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

21 czerwca 2019 r.

 

 15.

Ferie letnie.

od 22 czerwca 2019 r.

do 31 sierpnia 2019 r.

Liczba odwiedzin: 401198