Dni otwarte dla Rodziców


Dni otwarte dla rodziców w Zespole Placówek Oświatowych w Skrzydlnej

w roku szkolnym 2019/2020 w godzinach od 16.00 do 17.00

 

  • 12 września 2019 r. – ogólne zebranie
  • 7 października 2019 r.
  • listopad 2019 r.  – wywiadówka
  • 2 grudnia 2019 r.
  • styczeń 2020 r. – wywiadówka  
  • 2 marca 2020 r.
  • 6 kwietnia  2020 r.
  •  maj 2020 r. - wywiadówka
  • 1 czerwca 2020 r.

Wwyżej wymieninych terminach dyżury pełnią wszyscy nauczyciele.

Zapraszamy wszystkich Rodziców, którzy chcą uzyskać informację o postepach

dydaktyczno - wychowawczych swojego dziecka oraz zapoznać się z dokumentacją szkoły.

Liczba odwiedzin: 495394