Dni otwarte dla Rodziców


Dni otwarte dla rodziców w Zespole Placówek Oświatowych w Skrzydlnej

w roku szkolnym 2018/2019 w godzinach od 16.00 do 17.00

 

  • 17 września 2018 r. – ogólne zebranie
  • 1 października 2018 r.
  • listopad 2018 r.  – wywiadówka
  • 3 grudnia 2018 r.
  • styczeń 2019 r. – wywiadówka  
  • 4 marca 2019 r.
  • 1 kwietnia  2019 r.
  •  maj 2019 r. - wywiadówka
  • 3 czerwca 2019 r.

Wwyżej wymieninych terminach dyżury pełnią wszyscy nauczyciele.

Zapraszamy wszystkich Rodziców, którzy chcą uzyskać informację o postepach

dydaktyczno - wychowawczych swojego dziecka oraz zapoznać się z dokumentacją szkoły.

Liczba odwiedzin: 406818