O promocji zdrowia

 

 Szkoła Promująca Zdrowie-prezentacja

1. Definicja szkoły promującej zdrowie:

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

  • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej
  • podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi
  • tworzenie zdrowego środowiska
2. Koncepcja szkoły promującej zdrowie

I. Szkoła
  • jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się. Szkoła zatem jest miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się w nim czuć
  • jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują
  • jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania "zdrowych" wyborów

II. Promująca

  • tworząca warunki  (fizyczne i społeczne) sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia
  • umożliwia aktywne uczestnictwo w społeczności szkolnej w działaniu na rzecz zdrowia

III. Zdrowie

  • ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii
  • decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych

 

 

 


Liczba odwiedzin: 495394